Arhiiv

Projekt Aeg ja koht Projektijuhid Tegevused ja tulemused

Eesti keele kursused Edu! Osa II Projektikonkurss nr KH13EKK001

Juuli 2013 – oktoober 2014, Tallinn ja Ida-Virumaa Marina Šatunova Projekti sihtrühma kuulusid vähemate võimalustega täiskasvanud EKRK-d ja MKI-d, sh töötud, pensionärid, puuetega inimesed, noored emad ja muud vähekindlustatud ja madala sissetulekuga inimesed.

Kokku oli kursustele võetud 363 inimest ning koolituse lõpetas 328 inimest (min 70% kohal olnud) , sh Tallinnas 258/226 ning Ida-Virumaal 105/102.

Riskirühma kuuluvate sotsiaalne rehabiliteerimine läbi tööoskuste omandamise ning keele- ja ametiõppe 2009-2012 Sillamäe Tatjana Bolšakova Psühholoogiline nõustamine ja tugiteenus, ameti- ja keeleõpe.
Lisainfo
Rehabilitatsiooni-teenuste ostmine vangist vabanenutele ja kodututele Ida- ja Lääne Virumaal* 2005 – 2006, Sillamäe Tatjana Bolšakova 297 inimest sai tugiisiku ja tööoskuste kujundamise teenust ning psühholoogilist nõustamist
Rehabilitatsiooni-teenuste ostmine vangist vabanenutele ja kodututele* 2004, 2007, Sillamäe Tatjana Bolšakova 173 inimest sai ambulatoorset ja statsionaarset rehabilitatsiooni ning tugiisiku teenust.Projekti raames osutas sihtasutus rehabilitatsiooniteenuseid, majutust, psühholoogilist nõustamist ning tugiisikuteenuseid vangist vabanenutele.
Teenuste arendamine kuriteo toimepannud inimeste jaoks* 2001 – 2003, Sillamäe Tatjana Bolšakova 170 vangist vabanenut sai tugiisiku teenust, sh 9 sai abi tööleidmisel, samuti psühholoogilist nõustamist.Projekti raames osutati rehabilitatsiooniteenuseid, psühholoogilist nõustamist ning tugiisikuteenuseid vangist vabanenutele.
Tugisiku teenuste arendamine kuriteo toimepannud inimeste jaoks* 1999 – 2000, Sillamäe Tatjana Fedorenkova 22 isikut sai ambulatoorset ja statsionaarset rehabilitatsiooni ning tugiisiku teenust

* Projekti finantseerimine toimus Eesti Vabariigi Sotsiaalministeeriumi poolt