Tegutseme alates 1998. aasta maist. Sihtasutuse asutajad on Niina Alperovitš, kes ei ela enam Eestis ning manalateele läinud Aleksand Bitkov. Oleme püüdnud nende loodud sihtasutuse ideed edasi kanda. Loodame, et edukalt.

  • SA Edukool üheks eesmärgiks on Eestis elava venekeelse elanikkonna psühholoogiline ja  keeleline  adapteerimine ning eesti  kõnekeele omandamise metoodikate väljatöötamisele ja arendamisele suunatud projektide finantstoetus, samuti eesti kõnekeele audiokursuste väljatöötamine.
  • Oleme kõik need aastad edukalt osalenud erinevates Euroopa Sotsiaalfondi rahastatavatest projektidest. Vt Projektid
  • Koostöös Alterum Koolitusega on väljatöötatud ning pideval uuendamisel uued õppematerjalid, sh audiomaterjalid.