Lõppemas on projekti õppetöö

Tallinnas ja Ida-Virumaal on startinud Euroopa Sotsiaalfondi projekti nr 2014-2020.2.6.004005006.01.15-0001 “Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused” EESTI KEELE KURSUSED VÄHELÕIMUNUD PÜSIELANIKELE JA UUSSISSERÄNDAJATELE käesoleva etapi viimased rühmad.

Kokku läbis projekti koolitust 25 õpperühma.

TASUTA EESTI KEELE KURSUSED

Projektikonkurss nr KH13EKK001

Eesti keele kursused Edu! Osa II

Juuli 2013 – oktoober 2014

Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond Kultuuriministeerium Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed

www.meis.ee/tasuta-keeleope

Eesmärk:       Parandada aktiivset keeleoskust

Kellele?         Siin on mõned tingimused

  • määramata kodakondsus või Euroopa kolmandate riikide kodanik
  • materiaalne vähekindlustatus (nt registreeritud või registreerimata töötud, väikese sissetulekuga isikud, pensionärid, üksikvanemad, noored emad, hooldajad, puudega isikud jne)
  • eesti keele oskus vähemalt A2 tasemel

Pakume

  • õppetööd 2 korda nädalas kas hommikusel, päevasel või õhtusel kellaajal
  • toredaid käike keelekeskkonda
  • uusi teadmisi nii keelest kui Eesti kultuuriruumist

Lisa info: 

info@edukool.ee ,  tel.6 556 333, 56 280 538

                     

Projekti toetavad Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond, Kultuuriministeerium ning Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed.

PROJEKT ON LÕPPENUD 20.11.2012

Projekt Riskirühma kuuluvate sotsiaalne rehabiliteerimine läbi tööoskuste omandamise ning keele- ja ametiõppe on lõppenud. Alustasime sellega 21.novembril 2009 ning jõudsime vahelduva eduga novembris 2012 lõpule. Vahepeal laiendas Töötukassa oma teenuseid, ent vaatamata sellele oli meie pakutu vägagi nõutav. Sillamäe Linnavalitsus oli projekti tööde juures täie hingega ning loodame ka edaspidi nendega koostööd teha. Projekti sihtrühm on vähe sotsialiseerunud ja motiveeritud ning just sellepärast jäävad nad paljudest projektidest ilma. Sillamäe Linnavalitsuses tuntakse neid aga lausa nägupidi ning osatakse tänu sellele ka töösse haarata. Oleme sügavalt veendunud sääraste projektide vajaduses ja jätkusuutlikuses!

Infopäevad Narva-Jõesuus

Hello world!

Hanke tulemus

„Riskirühma kuuluvate sotsiaalne rehabiliteerimine läbi tööoskuste omandamise ning keele- ja ametiõppe”

Sihtasutus EDUKOOL (registrikood 90000736, Tartu mnt 18/56, Tallinn, tel 56280538, info@edukool.ee) teatab, et edukateks pakkumusteks on osutunud järgmised:

Jrk Teenus Õppetunde iga rühma kohta Edukad pakkujad
1 Psühholoogiline nõustamine rühmale 40 Mittetulundusühing Virumaa Laste ja Perede Tugikeskus , registrikood 802435098
2 Tisleri väljaõpe 48 KonToll Grupp OÜ, registrikood 12001625

Pakkujad vastasid igati hanketingimustele ning olid nõus osutama teenused hankelepingu tingimustel.

Hankemenetluse läbiviimise eest vastutav ametiisik:

Marina Šatunova

SA EDUKOOL

juhatuse liige