Lõppemas on projekti õppetöö

Tallinnas ja Ida-Virumaal on startinud Euroopa Sotsiaalfondi projekti nr 2014-2020.2.6.004005006.01.15-0001 “Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused” EESTI KEELE KURSUSED VÄHELÕIMUNUD PÜSIELANIKELE JA UUSSISSERÄNDAJATELE käesoleva etapi viimased rühmad.

Kokku läbis projekti koolitust 25 õpperühma.