1. Õppekorraldus sihtasutuses EDUKOOL  

1.1 Edukool korraldab täiskasvanutele suunatud koolitust

  • A2-tasemel
  • B1-tasemel
  • B2-tasemel

1.2 Kursused toimuvad üldjuhul tööpäeviti (vajadusel nädalavahetusel) meie hea partneri Alterum Plus OÜ õpperuumides Flora Majas, Tulika 19, Tallinn. Vajadusel toimuvad kursused tellija aadressil.

1.3 Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides.

1.4 Koolitused toimuvad enamasti grupikoolitustena, kuid lähtuvalt õppija vajadustest korraldatakse ka individuaalkoolitusi.

1.5 Õppetöö alusdokument on õppekava.

  1. Vastuvõtu ja koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord

2.1 Info kursuste kohta muutub jooksvalt ning on saadaval aadressil http://alterum.ee/ ja telefoninumbritel 6 556 333 või 56 280 538.

2.2 Kursusel osalemiseks tuleb end eelnevalt registreerida kas kohapeal või aadressil http://alterum.ee/et/keeltekool/registreeru/. Registreerimine kestab kuni kursuse täitumiseni.

2.3 Ühes õpperühmas arvestame keskmiselt 8 õppijat. Alla 6 inimese rühmas võivad hinnad muutuda. Vähese huvi tõttu on korraldajal õigus kursus edasi lükata või ära jätta ning juba registreerunuid teavitatakse sellest telefoni ja/või e-posti teel.

2.4 Koolitusasutus  kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, isikukood, e-post, telefon. Isikukood on vajalik  tunnistuse või tõendi väljastamiseks. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele.

  1. Õppetasu maksmise, sellest vabastamise ja tagastamise kord

3.1 Õigus kursuse tööst osa võtta on siis, kui osaleja on ettenähtud tähtajaks tasunud õppemaksu. Kokkuleppel on võimalus tasuda kursuse eest ka osamaksetena.

3.2 Tasuda saab pangaülekandega vastavalt esitatud arvele või sularahas.

3.3 Kui õppijal puudub võimalus kursusest osa võtta, tuleb korraldajat sellest teavitada  enne esimese koolituspäeva toimumist.

3.4 Koolituse poolelijätmisel ilma mõjuva põhjuseta õppetasu ei tagastata.

3.5 Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus, saab õppija liituda järgmise grupiga. Juba tasutud õppemaks makstakse tagasi või  kantakse üle teisele koolitusele, kui seda soovib õppemaksu tasunud isik.

3.6 Sihtfinantseeritavate projektide raames pakutavatel tasuta kursutel õppemaksu  ei ole ning lähtutakse projekti raames finantseerija poolt lepingus kehtestatud tingimustest ja korrast. Sel juhul õppijaid teavitatakse tasuta kursusest ning tingimustest enne kursusele registreerimise algust.

  1. Kursuse lõpetamise tingimused

4.1 Kursuse lõppedes väljastatakse vastavalt täiendkoolituse standardile tunnistus või tõend.

4.2.1 Tunnistuse saamise eelduseks on õppetöös osalemine 75-80%  ning koolituse õpiväljundite  omandamine.

4.2.2 Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend.  Kursuse kohta tagasiside saamiseks täidavad kursuse lõpetajad kursuse lõpus tagasiside küsimustiku.