Aeg ja koht
2009-2012 Sillamäe


Projektijuhid
Tatjana Bolšakova

Tegevused ja tulemused

Psühholoogiline nõustamine ja tugiteenus, ameti- ja keeleõpe.

Narkosõltlastega oli selline töö ette võetud esmakordselt. Tulemused olid üle ootuste head. Narkosõltlastest õppijad said motiveeritud ja ilmutasid ise väga suurt huvi. 5 inimest sooritasid edukalt A2 keeleeksami, kusjuures need polnud kunagi eesti keelt õppinud ega osanud isegi tere öelda.

Esmakordselt saime Sillamäel õppetöösse kaasata ka liikumispuuetega inimesi. Sedagi tänu asjaolule, et vahetus koostööpartner ning uues kohas olid ruumid kohandatud liikumispuuetega inimestele. Sillamäel pole nendesse enne suhtutud kui võimalikesse töötajatesse ega pole neile eriti mingit väljaõpet pakutud, nii et projekti tegevus oli nii puuetega inimestele kui ka terve linna jaoks uudne, tähtis ja kasulik.

Projektis osalenud lastekodu lõpetajad läksid meie projekti toel ja tugiisiku abil valitud ametit õppima Sillamäe Kutsekooli. Kokku läks sinna õppima 28 inimest ning neid ootab rakendus regiooni suurimas ettevõttes Silmet.

9 inimest suunas tugiisik tööle 4-kuisele tööpraktikale Sillamäe sotsiaalhoolekandeosakonda, kus nad töötasid probleemsete lastega asotsiaalsete ja vähekindlustatud peredega.

12 inimesega sõlmis Sillamäe Linnavalitsus lepingud pooleks aastaks ning nad olid tööl vanurite hooldajatena.

Kokku on projektist osa võtnud 255 inimest, 84 inimest on projekti abil tööd jm rakendust leidnud.