Hanke tulemus

„Riskirühma kuuluvate sotsiaalne rehabiliteerimine läbi tööoskuste omandamise ning keele- ja ametiõppe”

Sihtasutus EDUKOOL (registrikood 90000736, Tartu mnt 18/56, Tallinn, tel 56280538, info@edukool.ee) teatab, et edukateks pakkumusteks on osutunud järgmised:

Jrk Teenus Õppetunde iga rühma kohta Edukad pakkujad
1 Eesti keele koolitus 80 Alterum Plus OÜ, registrikood 11189785
2 Arvutikursus 40 Kultuuri, Integratsiooni ja Sotsiaalse
Kohandamise Keskus Integratio MTÜ, registrikood 80122763
3 Raamatupidaja abi kursus 60 Kultuuri, Integratsiooni ja Sotsiaalse
Kohandamise Keskus Integratio MTÜ, registrikood 80122763

Pakkujad vastasid igati hanketingimustele ning olid nõus osutama teenused hankelepingu tingimustel.

Hankemenetluse läbiviimise eest vastutav ametiisik:

Marina Šatunova

SA EDUKOOL

juhatuse liige