Hanke tähtaja pikendamine

Seoses vähese huviga ja pakkumiste puudumisega pikendame hanke “Koolitusteenuse osutamine” psühholoogilise nõustamise ja tisleri väljaõppe osas projekti ” Riskirühma kuuluvate sotsiaalne rehabiliteerimine läbi tööoskuste omandamise ning keele- ja ametiõppe” raames kuni 3. detsembrini 2010.