Hanke tulemus

„Riskirühma kuuluvate sotsiaalne rehabiliteerimine läbi tööoskuste omandamise ning keele- ja ametiõppe”

Sihtasutus EDUKOOL (registrikood 90000736, Tartu mnt 18/56, Tallinn, tel 56280538, info@edukool.ee) teatab, et edukateks pakkumusteks on osutunud järgmised:

Jrk Teenus Õppetunde iga rühma kohta Edukad pakkujad
1 Psühholoogiline nõustamine rühmale 40 Mittetulundusühing Virumaa Laste ja Perede Tugikeskus , registrikood 802435098
2 Tisleri väljaõpe 48 KonToll Grupp OÜ, registrikood 12001625

Pakkujad vastasid igati hanketingimustele ning olid nõus osutama teenused hankelepingu tingimustel.

Hankemenetluse läbiviimise eest vastutav ametiisik:

Marina Šatunova

SA EDUKOOL

juhatuse liige